Absorpční plynové kyvety pro laserovou spektroskopii

Byly vyvinuty nové typy křemenných kyvet pro laserovou spektroskopii v parách ultračistého jódu, které se využívají v laserových normálech délky v oblasti 532, 543 a 633 nm. S ohledem na trendy v optických komunikacích typu WDM (Wavelength Division Multiplexing) byl zahájen výzkum kyvet a jejich plnění izotopy acetylénu (12C2H2 a 13C2H2), které budou využívány při realizaci optických frekvenčních normálů v oblasti 1500 nm.

Výzkumná skupina: 
Interferometrická a optovl. instrumentace