Výzkum
Dne 15. února 2018 ve 14:00 hod se v přednáškovém sále Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v. v. i. Uskutečnila veřejná přednáška Prof. Dr. Monika Ritsch‐Marte, ředitelky divize pro biomedicínskou optiku Lékařské university v Innsbruku s názvem “Vícebarevné holografické tvarování vlnoplochy pro pokročilou mikroskopii . Přednáška bude realizovaná v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. pokračování
AV21
Dne 1. 12. 2017 se v ÚPT AV ČR konal workshop na téma „Kvasinky z biomasy – alternativa produkce oleje z obnovitelných zdrojů“. Workshop byl organizován v rámci Strategie AV21, výzkumný program „Účinná přeměna a skladováni energie“. pokračování
Konference
Konference Recent Trends in Charged Particle Optics and Surface Physics Instrumentation se bude konat 4. - 8. 6. 2018 v hotelu Skalský dvůr. pokračování
Výzkum
Dne 11.ledna 2018, v 10:30h přednese v přednáškovém sále Ústavu přístrojové techniky AV ČR Ing. Mgr. Šárka Mikmeková, Ph.D., ze společnosti JFE Steel Corporation, Kawasaki, Japonsko, přednášku na téma ,,Elektronová mikroskopie v JFE Steel: SEM beyond the mainstream". pokračování
AV21
Ve dnech 19.-20. 12. ÚPT AV ČR pořádal seminář na téma “Mozek od struktury k funkci”, věnovaný multimodalitnímu experimentálnímu výzkumu struktury a funkce mozku. Seminář proběhl za finanční podpory programu “Diagnostické metody a techniky” v rámci projektu Strategie AV21 a souvisí se zapojením ÚPT do národní infrastruktury pro biomedicínské zobrazování Czech-BioImaging. pokračování
Výzkum
Optické pasti ve stylu „krotitelů duchů“ umožní studium živých buněk. pokračování

Stránky