Workshop "Biomedical signal analysis and processing for diagnostics"

Ve dnech 28. - 30. 11. 2019 se ve Fyziologickém ústavu AV ČR, konal workshop na téma „Analýza a zpracování biosignálů pro diagnostiku“.
Cílem bylo seznámení odborné i laické veřejnosti s problematikou zpracování biosignálů pro diagnostiku a léčbu, interakce mezi vědci z různých vědních disciplín v rámci ČR i v mezinárodním měřítku.
Workshopy byly otevřené veřejnosti s širokým prostorem pro diskuze. Příspěvky byly zaměřené na analýzu kvality vody z pohledu zdraví a na klinické aplikace analýzy biosignálů (mikroskopie, magnetická rezonance, elektrokardiografie, fotonika, analýza zvuku).
Z řad odborné i laické veřejnosti se workshopu zúčastnilo 79 posluchačů, své příspěvky předneslo 14 přednášejících z 6 tuzemských a 4 zahraničních institucí. Osm hod neformálních diskuzí vedlo k navázání nových vztahů a nastartování mezioborových a mezisektorových spoluprací.
U příležitosti workshopu byla prezentována výstava Voda – učme se jí rozumět – ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Institut für Strömungswissenshaften, Herrischried (Německo).
Součástí workshopu byla v sobotu 30. 11. 2019, v centru Prahy uspořádána popularizační přednáška o léčivých možnostech zvuku, kterou navštívilo přes 40 účastníků z řad laické veřejnosti.
V průběhu tří dnů byly navázány kontakty mezi týmy Fyziologického ústavu AV ČR, Státního zdravotního ústavu, Ústavu přístrojové techniky AV ČR, Fyzikálního ústavu AV ČR, Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, Institutu klinické a experimentální medicíny, Univerzitou v Baselu (Švýcarsko), Ústavem Arbuzova v Kazani (Rusko), Univerzitou v Salernu (Itálie) a Sonic Age Ltd. (Velká Británie) a Janovskou univerzitou (Itálie). Jsou připravovány spolupráce a společné projekty.
Workshop byl realizován za finanční podpory projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“, řešitelkou tématu je RNDr. Lucie Kubínová CSc., z Fyziologického ústavu AV ČR.

Program workshopu

AV21  AV21  AV21  AV21

 

 

AV21