Workshop na téma „Pokročilé zobrazovací metody pro interdisciplinární výzkum v biologii a chemii“

Ve dnech 14. 11. – 15. 11. 2019 se konal v Branišovicích workshop na téma „Pokročilé zobrazovací metody pro interdisciplinární výzkum v biologii a chemii“, který byl uspořádán za finančního přispění projektu Strategie AV21, program „Diagnostické metody a techniky“.
Workshopu se zúčastnilo 28 posluchačů a byl věnován rozvoji již navázané spolupráce mezi Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v. v. i, Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i, 1. Lékařskou fakultou a přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, Institutem Klinické a Experimentální medicíny, Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně a společností Synpo a.s.
Mezi účastníky přednesla své zkušenosti řada významných osobností z oblasti mikroskopie, biologie a chemie. Jako např. doc. Ing. Josef Jirák, CSc.; doc. Ing. Jiří Maxa, Ph.D.; RNDr. Jan Kučka Ph.D.; RNDr. Luděk Šefc, CSc.; RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.; RNDr. Petr Štěpánek, DrSc.; Ing. Richard Laga, Ph.D. či Ing. Vilém Neděla, Ph.D., vedoucí skupiny Environmentální elektronová mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR a zároveň vedoucí tématu Elektronové mikroskopie pro základní a aplikovaný výzkum v rostlinné biologii a chemii polymerů, v rámci projektu Strategie AV21, program „Diagnostické metody a techniky“.

Program

 

AV21

 

AV21