Výstava „mikrosvět obrazEM“

Ve dnech 13. – 15. 11. 2019 se uskutečnila výstava vědeckých fotografií „mikrosvět obrazEM“ realizována skupinou Mikroskopie pro biomedicínu z Ústavu přístrojové techniky AVČR pod záštitou projektu Strategie AV21 a výzkumného programu „Diagnostické metody a techniky“. Akce proběhla v prostoru před hlavní budovou vědeckého ústavu. K vidění byly snímky, které poodhalily tajemný svět Brněnské přehrady, nenápadné pomocníky přispívající k zadržování vody v krajině či zástupce parazitů a roztočů ovlivňující život člověka, a nabídly tak pohled široké veřejnosti na svět běžně neviditelný, zvětšený pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM). Část obrazů byla zapůjčena Janou Nebesářovou a Romanem Kuchtou z Biologického centra AVČR. Hlavním koordinátorem tématu byl Vladislav Krzyžánek z Ústavu přístrojové techniky, oddělení Elektronová mikroskopie, skupina Mikroskopie pro biomedicínu.

Plakát

 

AV21  AV21  AV21  AV21  AV21

 

AV21