Workshop na téma „Elektronové vortexové svazky, tvarování elektronového svazku a jejich aplikace v elektronové mikroskopii“

Ve dnech 19. – 21. listopadu 2019 se v oddělení Elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. uskutečnil mezinárodní seminář s názvem „Electron beam shaping in scanning electron microscopy“. Tématem bylo tvarování elektronového svazku, zejména s ohledem na možné aplikace v rastrovací elektronové mikroskopii. V průběhu semináře přednášeli špičkoví odborníci v dané oblasti, zejména Prof. Jo Verbeeck (University of Antwerp, Antverpy, Belgie), Prof. Benjamin McMorran (University of Oregon, Eugene, USA), Dr. Vincenzo Grillo (CNR-Institute of Nanoscience, Modena, Itálie), Prof. Rafal Dunin-Borkowski (Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich, Germany), Dr. Thomas Schachinger (TU Wien, Vídeň, Rakousko) a Penghan Lu (Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich, Germany). Dále se semináře účastnili pracovníci z ÚPT a CEITEC.
Jádrem semináře byly prezentace aktuálního stavu v oboru tvarování svazku v prozařovacích mikroskopech. V rámci rozsáhlé panelové diskuse byly navrženy možnosti rozšíření některých technik na mikroskopy rastrovací. Zejména se jedná o vývoj nových mikroskopických a spektroskopických metod a jejich potenciální aplikace v materiálovém výzkumu. Byly představeny výsledky dosavadní spolupráce a nalezena témata pro navázání spoluprací nových.
Semináře se zúčastnilo 14 posluchačů. Byl organizován Ústavem přístrojové techniky AV ČR, skupinou Mikroskopie a spektroskopie povrchů z oddělení Elektronová mikroskopie, v rámci projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“, jehož koordinátorkou je dr. Ilona Müllerová.

 

AV21  AV21  AV21  AV21

 

AV21