AV21
Dne 11. 4. 2018 se v přednáškovém sále ÚPT AV ČR uskutečnila přednáška Dr. Szymona Tofileho na téma:,,Laser micromachining for inhomogeneous materials in adhesive joints technology". pokračování
ÚPT
Výstava „Kouzelný svět optiky“ ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Součástí výstavy je i pět exponátů z ÚPT, které připravili kolegové z oddělení Koherenční optiky. pokračování
AV21
Ve dnech 28.- 29.3. 2018 proběhl na Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně workshop v rámci projektu Strategie AV21 na téma „Energiová disperzní analýza v rastrovacím elektronovém mikroskopu (REM)“. Přednáška Ing. Evy Tihlaříkové, Ph.D. pokračování
ÚPT
Dne 8. března 2018 navštívila ÚPT předsedkyně Akademie věd prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. Kromě kytice na ní čekal i působivý kovový medailon, který zpodobňoval její tvář a byl vytvořen v průběhu její návštěvy ústavem. pokračování
Výzkum
Dne 4.května 2018 se v přednáškovém sále Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v. v. i. uskutečnila veřejná přednáška Dr. Jacopa Bertolottiho, vedoucího výzkumné skupiny University v Exeteru (UK), s názvem “Korelace mezi prošlými a odraženými obrazci v rozptylujících prostředích”. Přednáška byla realizovaná v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. pokračování
ÚPT
Ve dnech 17. až 23. 3. 2018 se v  Ústavu přístrojové techniky AV ČR již podruhé otevřou dveře do unikátního světa elektronové mikroskopie. Dne 22.3.2018 budou mít návštěvníci v rámci exkurze jedinečnou příležitost navštívit laboratoře, kam se nepodíváte ani v rámci Dnů otevřených dveří ÚPT! pokračování

Stránky