Cenu Josefa Hlávky získal Radovan Smíšek

Radovan Smíšek z oddělení Medicínských signálů, Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky získal Cenu Josefa Hlávky. Tato cena je udělována nadací Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a je určena nejlepším studentům a absolventům pražských veřejných vysokých škol, VUT v Brně a mladým talentovaným pracovníkům Akademie věd České republiky. Předání ceny se uskutečnilo 16. 11. 2019 na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic. Cena byla udělena za výzkumnou práci v oddělení Medicínských signálů, Ústavu přístrojové techniky AV ČR, především za vítězství v soutěži LBBB Initiative of the ISCE 2018 meeting.
GRATULUJEME!

více informací o předání ceny:
http://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/aktuality/Hlavkova-nadace-predala-oceneni-a-pripomnela-vyroci-sametove-revoluce/
http://www.hlavkovanadace.cz/galerie

Soutěž LBBB Initiative of the ISCE 2018 meeting byla v loňském roce vyhlášena Mezinárodní společností pro počítačovou elektrokardiologii (angl. International Society for Computerized Electrocardiology, ISCE). Radovan Smíšek v konkurenci sedmi týmů obsadil první místo.
Více informací o soutěži

Diplom

 

Foto: Petr Králík, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Foto: Petr Králík, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových