Kryogenika a supravodivost

Skupina kryogenika a supravodivost

Základní pracovní náplní skupiny kryogeniky a supravodivosti byl výzkum a vývoj supravodivých magnetů pro nukleární magnetickou rezonanci (NMR) včetně souvisejícího vědeckého i technického zázemí k dosahování a uchovávání velmi nízkých teplot (až do 4,2 K, resp. –269°C). V průběhu let se náplň činnosti postupně rozšiřovala o další nezbytné součásti kryogeniky, např. o vakuovou techniku, nízkoteplotní termometrii, materiálové inženýrství a další.

V současné době řešíme projekty z oblasti základního i aplikovaného výzkumu. V obou případech skupina využívá své rozsáhlé, a v rámci ČR zcela ojedinělé experimentální zázemí k ověřování a testování vědeckých i technických teorií a poznatků. Významným podpůrným prvkem je vlastnictví zkapalňovače hélia.

Skupina kryogeniky a supravodivosti nabízí své zkušenosti v následujících oblastech:

  • nízkoteplotní termometrie,
  • návrhy a realizace kryogenních systémů,
  • stanovení tepelně-radiačních vlastností materiálů,
  • vakuová technika,
  • měření magnetických polí a návrhy supravodivých magnetů,
  • konzultace a školení v oblasti bezpečnosti kryogenní techniky.

Detailní přehled viz Profilový list skupiny (anglicky).

 

Přehled významných grantových projektů řešených členy skupiny (anglicky)

Cryostat Straps for Athena - Material Characterization (09/2022 - present)

Grantee: Pejchal Tomáš (OHB Czechspace s.r.o.), Frolec Jiří (ISI Brno), Klusák Jan (IPM Brno)

Provider: European Space Agency (ESA)

 

Non-Oberbeck-Boussinesq effects in turbulent convection in cryogenic helium at high Rayleigh numbers (03/2021 – 12/2023)

Grantee: Macek Michal (ISI Brno), Schumacher Jörg (Technische Universität Ilmenau)

Provider: Czech Science Foundation (GACR)

 

Interplay of convective heat transfer and turbulent flows with rotation in classical and quantum phases of cryogenic helium (01/2020 – 12/2022)

Grantee: Skrbek Ladislav (Charles University, Prague), Urban Pavel (ISI Brno)

Provider: Czech Science Foundation (GACR)

 

Quantum-Classical Ultimate Turbulence Analogies in Heat Transfer (10/2018 – 07/2021)

Grantee: Macek Michal (ISI Brno) 

Provider: The Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS)

 

Peculiarities of convective flows and heat transport in cryogenic helium (01/2017 – 12/2019)

Grantee: Skrbek Ladislav (Charles University, Prague), Urban Pavel (ISI Brno)

Provider: Czech Science Foundation (GACR)

 

Support of membership in Science and Technology Council of the International Institute of Refrigeration (03/2017 – 08/2019)

Grantee: Srnka Aleš (ISI Brno) 

Provider: The Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS)

 

Effect of near field on radiative heat transfer at low temperatures (01/2014 – 12/2016)

Grantee: Králík Tomáš (ISI Brno) 

Provider: Czech Science Foundation (GACR)

 

Cryogenic Rayleigh-Bénard convection at Rayleigh numbers above 1e11 (01/2012 - 12/2014) 

Grantee: Urban Pavel (ISI Brno)

Provider: Czech Science Foundation (GACR) 

 

Microscale radiative heat transfer at low temperatures (01/2008 – 12/2010) 

Grantee: Musilová Věra (ISI Brno)

Provider: Czech Science Foundation (GACR)