Věda, výzkum a inovace patří k sobě a společně čelí velkým výzvám, které posouvají pokrok kupředu. Ne jinak je to například i v automobilovém průmyslu, kde s rostoucími požadavky na minimalizaci emisí výfukových plynů je současně kladen důraz na konstrukci vozidla s nižší spotřebou pohonných hmot. pokračování
17.1.2024 - Laserové technologie
Na konferenci přednesl příspěvek a představil práci vědecké skupiny Laserové technologie za ÚPT doc. Libor Mrňa. pokračování
20.10.2022 - Laserové technologie
Jedno z témat rozhovoru bylo například důležitost neonu v elektrotechnickém průmyslu ve vztahu k výrobě čipů v dnešní době. pokračování
21.3.2022 - Laserové technologie
Laserové mikroobrábění pikosekundovými pulzy pokračování
14.3.2022 - Laserové technologie
proběhne dne 24. 11. 2021, 10:00 - 13:00 v přednáškovém sále ÚPT AV ČR v rámci projektu Strategie AV21, VP17 - „Světlo ve službách společnosti“. pokračování
16.11.2021 - Laserové technologie
představují v reportáži pro Český rozhlas Plus prof. J. Lazar a doc. L. Mrňa. pokračování
5.5.2021 - Laserové technologie
Mikroobráběcí centrum vyvinuté a realizované pro ÚPT AV ČR na míru dokáže opracovávat prakticky všechny kovy a různé druhy keramik a skel s mikrometrovou přesností a minimální ztrátou materiálu. pokračování
20.4.2021 - Laserové technologie
Ve čtvrtek 21. 3. 2019 v Brně, na veletrhu Ampér / Optonika představil doc. Libor Mrňa z ÚPT AV ČR v rámci přednášek pro veřejnost téma „Využití šlírové metody pro studium laserového dělení materiálu“. Přednáška byla realizována za podpory Projektu Strategie AV 21, program "Světlo ve službách společnosti". pokračování
29.3.2019 - Laserové technologie
Dne 11. 4. 2018 se v přednáškovém sále ÚPT AV ČR uskutečnila přednáška Dr. Szymona Tofileho na téma:,,Laser micromachining for inhomogeneous materials in adhesive joints technology". pokračování
13.4.2018 - Laserové technologie
Dne 13.9. 2017 se v přednáškovém sále ÚFM AV ČR konal seminář, na kterém přednesl svůj příspěvek doc. Libor Mrňa, Ph.D., z ÚPT AV ČR, oddělení Koherenční optiky, na téma „Nové typy výkonových laserů a jejich využití pro pokročilé svařovací procesy“. Seminář se konal za podpory projektu Strategie AV21, výzkumný program „Světlo ve službách společnosti“ v součinnosti s programem „Nové materiály na bázi kovů, keramik a kompozitů“ pokračování
15.9.2017 - Laserové technologie

Stránky