Projekt LasApp

Jedná se o projekt, který má za úkol efektivně podpořit lasery, a tím i technologický rozvoj Česka. Jeho realizace je od 1.1.2024 a propojuje excelentní výzkumná centra AV ČR, Univerzity Karlovy a další instituce. Cílem je se zaměření se na nejmodernější vláknové a tenkodiskové lasery, které se uplatňují např. ve strojírenství, medicíně a obranných systémech.

Vláknové a tenkodiskové lasery se do značné míry doplňují. Zatímco vláknové lasery mají výhodu ve vysokém průměrném výkonu a pro svou nenáročnou údržbu jsou vysoce oblíbené hlavně ve strojírenství, ale zvládnou i delikátní operaci oka, tenkodiskové lasery dominují všude, kde je zapotřebí vysoce energetických pulzů, např. při laserovém vyklepávání povrchů pro zušlechťování materiálů v energetice nebo letectví.

A jaké je využití v praxi? „V Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR připravujeme novou, vlastní verzi hybridního svařování Laser – MIG. Jedná se o svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře, která se ukazuje perspektivní i pro navařování zušlechťujících materiálů a potenciálně pro 3D tisk kovů. Prvotní experimenty prokazují, že tato technologie kromě zvýšení rychlosti, a tedy i efektivnosti, může nabídnout i další technologické a ekonomické benefity,“ představuje spolupráci na projektu Libor Mrňa, vedoucí skupiny Laserové technologie, oddělení Koherenční optiky, Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií získal podporu z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výzvě Špičkový výzkum.

Dne 3.června 2024 byla vydána tisková zpráva


svařování

Foto : Ústav přístrojové techniky AV ČR / Vyvíjená aplikační hlava pro nový druh technologie hybridního svařování Laser-MIG