ČT24 – 15.3.2022 - rozhovor doc. Libora Mrni

V úterním ranním vysílání 15. 3. 2022 (v čase 07:20 – 07-28)  doc. Libora Mrňa v rozhovoru na ČT24  diskutuje několik témat, která jsou pro současnou dobu velmi aktuální.

Například důležitost neonu v elektrotechnickém průmyslu ve vztahu k výrobě čipů v dnešní době. Zodpoví na otázku,  zda nedostatek neonů je problémem i pro fungující lasery a jestli je nutné v nich neon doplňovat. Zda může nastat situace omezení spjatá s výrobou čipů v automobilovém průmyslu a další specifika výroby, s těmito komponenty spjaté. Padla i otázka, zda by se mohl neon částečně nahradit něčím jiným. L. Mrňa představí i možné varianty, které by mohly nastat v dlouhém časovém horizontu, proto, že jsou velmi náročné. V současné situaci by jejich realizace byla velmi obtížná.

V rozhovoru také představí Mikroobráběcí  centrum, jehož je vedoucím a které je  využíváno v Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

Více v rozhovoru: