Konference Fórum aditivní výroby - MSV2022

Na konferenci přednesl příspěvek a představil práci vědecké skupiny Laserové technologie za ÚPT  doc. Libor Mrňa.

Konference se konala v prostorách BVV, dne 5.10.2022. Doc. Libor Mrňa prezentoval výzkum v rámci  témtu 3D tisk v kontextu tradičních výrobních technologií.

Následně probíhala diskuse na dané téma.

Prezentace na konferenci proběhla za finančního přispění Projektu Strategie AV21, program „Světlo ve službách společnosti“ Vedoucím tématu je doc. Libor Mrňa, vedoucí vědecké skupiny Laserové technologie, oddělení Koherenční optiky, ÚPT AV ČR.

Více o konferenci