Novinky oddělení

Elektronové a plazmové technologie

17.8.2018, 10:00, sál ÚPT AV ČR, přednáška prof. Marwan Mousa, Univerzita Mu’tah, Kerak, Jordánské království. pokračování
10.8.2018 - Elektronová litografie
2,25 miliard jader tvoří spirálu o délce 102 456,226 493 km. Spirála byla oficiálně zaregistrována do České databanky rekordů v květnu 2018. pokračování
30.7.2018 - Elektronová litografie
Dne 7. 6. 2018 od 9 hod proběhne v přednáškovém sále ÚPT AV v Brně seminář na téma „Optické zajištění dokumentů“. pokračování
28.5.2018 - Elektronová litografie
III. ročník mezinárodního Workshopu o rentgenové a EUV optice a jejich aplikacích, byl organizován Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., v Brně pod vedením Ing. Jaroslava Soboty, CSc., z oddělení Speciálních technologií ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., kde garantem aktivity je RNDr. Karel Koláček, CSc., z oddělení Impulsních plazmových systémů. pokračování
7.10.2017 - Tenké vrstvy

Stránky