Přednáška "Technologický vývoj elektronových zdrojů a elektronové mikroskopie"

V  pátek 17. 8. 2018 v 10:00h v přednáškovém sále ÚPT AV ČR, proběhne přednáška na téma "Technologický vývoj elektronových zdrojů a elektronové mikroskopie". Téma představí prof. M. Mousa z Univerzity Mu’tah, Kerak v Jordánském království, který přiblíží svůj výzkum, související především s vývojem kompozitních studených autoemisních zdrojů, nejenom pro elektronovou mikroskopii. Srdečně jste všichni zváni!

Abstrakt prof. M. Mousa(CZ)
Stručně o prof. M. Mousovi (CZ)
Abstract (EN) - prof. Mousa