Seminář "Optické zajištění dokumentů"

Dne 7. 6. 2018 od 9 hod proběhne v přednáškovém sále ÚPT AV v Brně seminář na téma „Optické zajištění dokumentů“. Seminář o podstatných prvcích bezpečnostních hologramů jako jednoho z optických způsobů zajištění, o současných a budoucích možnostech, o tom, jak hologram vzniká a co by měl obsahovat, aby bylo možné hovořit o naplnění jeho bezpečnostní funkce.
Seminář organizuje Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v. v. i., ve spolupráci se společností IQ Structures a Policií České republiky. Jde tak o spojení tří zdrojů: vědecký, technologický a přístrojový původ společně s komerčním výrobním a grafickým potenciálem, následovaný uživatelským účelem, funkcí a kontrolou. 
Na toto téma přednesou své příspěvky T. Těthal  ze společnosti IQ Structures,I. Aubrecht a P. Svačina z Policie ČR a M. Horáček a V. Kolařík z ÚPT AVČR.
Na seminář jsou zváni všichni uživatelé, kteří o zajištění dokumentů uvažují nebo jej využívají, a zároveň je jejich odpovědnost za svěřenou oblast tak vysoká, že by měli uvažovat o skutečně kvalitních hologramech. Informace, které na semináři zaznějí, budou mít kromě „osvětové“ funkce částečně i důvěrnější charakter - bude zde mj. prezentován celý proces návrhu a výroby hologramu, proto jsou pozváni významnější koncoví uživatelé: vydavatelé cenin, dokladů, stravenek, státní orgány, dopravní podniky atd.
Seminář proběhne za přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“.

Program semináře