AV21
Ve dnech 18. a 19. listopadu 2015 proběhl mezinárodní workshop na téma „Mikromanipulační techniky v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu“. Workshop se konal v laboratořích Environmentální elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v rámci projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky” ve spolupráci s firmou Kleindiek Nanotechnik GmbH (Německo). pokračování
AV21
9. listopadu 2015 byla v Centru vedecko-technických informácií SR v Bratislavě (www.cvtisr.sk) otevřena výstava Nanormální svět.cz 2015. Výstava byla realizována v rámci projektu Strategie AV21, který podporuje program “Diagnostické metody a techniky”. Foto – výstava „Nanormální svět“, Bratislava, listopad 2015, www.sci-line.cz pokračování
AV21
4. listopadu 2015 se v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. konal seminář s ukázkami měření přenosu tepla blízkým polem za nízkých teplot. Seminář byl realizován v rámci projektu Strategie AV21, který podporuje program “Diagnostické metody a techniky”. pokračování
AV21
26. a 27. října 2015 uspořádal Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. první mezinárodní workshop o rentgenové a EUV optice, v rámci výzkumného programu „Diagnostické metody a techniky“, projektu Strategie AV21. pokračování
AV21
22. října 2015 se uskutečnil v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. seminář na téma Pokročilé neinvazivní postupy pro diagnostiku v humánním i veterinárním lékařství a biologii. Seminář byl pořádán v rámci projektu Strategie AV21, který podporuje výzkumný program “Diagnostické metody a techniky”. pokračování
AV21
V tomto významném roce jubileí, kdy celý svět po celý rok oslavuje vlnové délky, se konala v Zámeckém hotelu Třešť ve dnech 21. října – 23. října 2015 multioborová Konference LASER 55. pokračování

Stránky