Přednáška : "Elektronová mikroskopie v JFE Steel: SEM beyond the mainstream"

Dne 11.ledna 2018, v 10:30h přednese v přednáškovém sále Ústavu přístrojové techniky AV ČR Ing. Mgr. Šárka Mikmeková, Ph.D., ze společnosti JFE Steel Corporation, Kawasaki, Japonsko, přednášku na téma ,,Elektronová mikroskopie v JFE Steel: SEM beyond the mainstream".
Společnost JFE Steel Corporation je osmým největším světovým producentem oceli (s produkcí < 30 mil tun/rok) a zároveň jednou z největších firem v Japonsku. Součásti firmy jsou i výzkumné laboratoře zaměřené na optimalizaci stávajících produktů a vývoj nových typů oceli, které patří k největším svého druhu na světě. Laboratoře jsou vybaveny nejmodernějším vybavením, které zahrnují i poslední modely elektronových mikroskopů.
Přednáška dr. Šárky Mikmekové bude zaměřená na představeni skupiny elektronové mikroskopie a jejich vyýkumných aktivit v oblasti pokročilých zobrazovacích technik. Zvlaštní pozornost bude věnovaná dvěma tématům z oblasti SEM, a to filtraci SE signálu v posledních modelech komerčních elektronových mikroskopů a zobrazování praktických materiálů na jednotkach eV (Elektronvolt) s ohledem na praktické aplikace v ocelárenském průmyslu.