Seminář “Mozek od struktury k funkci”

Ve dnech 19.-20. 12. ÚPT AV ČR pořádal seminář  na téma “Mozek od struktury k funkci”, věnovaný multimodalitnímu experimentálnímu výzkumu struktury a funkce mozku.
Semináře, který se konal v Rakvicích, se kromě odborníků na animální i humánní preklinické biomedicínské zobrazování magnetickou rezonancí zúčastnili i specialisté na vícefotonovou mikroskopii, farmakologii a biochemii z ČR, Slovenska a Polska. Seminář bude zaměřen zejména na využití animálních modelů a multiparametrických/multimodálních zobrazovacích technik pro výzkum mozku a měl posílit regionální spolupráci a využití synergie mezi akademickými a univerzitními pracovišti.
Semináře se zúčastnilo 25 posluchačů, byl finančně podporován programem “Diagnostické metody a techniky” v rámci projektu Strategie AV21 a souvisel se zapojením ÚPT AV ČR do národní infrastruktury pro biomedicínské zobrazování Czech-BioImaging.

Program

AV21  AV21  AV21

AV21