Seminář “Mozek od struktury k funkci”

Ve dnech 19.-20. 12. ÚPT pořádá seminář  na téma “Mozek od struktury k funkci”, věnovaný multimodalitnímu experimentálnímu výzkumu struktury a funkce mozku.
Semináře, který se koná v Rakvicích, se kromě odborníků na animální i humánní preklinické biomedicínské zobrazování magnetickou rezonancí zúčastní i specialisté na vícefotonovou mikroskopii, farmakologii a biochemii z ČR, Slovenska a Polska. Seminář bude zaměřen zejména na využití animálních modelů a multiparametrických/multimodálních zobrazovacích technik pro výzkum mozku a má posílit regionální spolupráci a využití synergie mezi akademickými a univerzitními pracovišti.
Seminář  je podporován programem Diagnostické metody a techniky v rámci strategie AV21 a souvisí se zapojením ÚPT do národní infrastruktury pro biomedicínské zobrazování Czech-BioImaging.

 

AV21