Workshop „Kvasinky z biomasy – alternativa produkce oleje z obnovitelných zdrojů“

Dne 1. 12. 2017 se v přednáškovém sále ÚPT AV ČR v Brně konal workshop na téma „Kvasinky z biomasy – alternativa produkce oleje z obnovitelných zdrojů“.
Workshop byl organizován v rámci Strategie AV21, výzkumný program „Účinná přeměna a skladováni energie“. Účastníci byli přítomni z řad širší odborné veřejnosti, podnikatelské sféry, zástupcům poskytovatelů financování VaV a zástupců státních orgánů podílejících se na přípravě vědní politiky ČR. Cílem workshopu bylo poskytnout seznámení s aktuálními diagnostickými technikami využívanými ve světě i u nás.
Na workshopu byly představeny techniky využívající nové a inovativní biotechnologické strategie vedoucí k efektivní a obnovitelné produkci alternativy palmového oleje.  Workshopu se zúčastnilo 30 účastníků (převážně studenti VUT, MU, doktorandi). Během workshopu byly také prováděny názorné demonstrace k přiblížení použitých biotechnologických postupů. Hlavním koordinátorem semináře byl Mgr. Ota Samek, Dr. z Ústavu přístrojové techniky, oddělení Mikrofotonika, skupina Biofotonika a optofluidika.

Program workshopu

 

AV21  AV21

AV21