Mezinárodní seminář na téma využití nestandartních mikroskopických technik pro studium 2D materiálů, materiálů budoucnosti

Ve dnech 4. – 7. 12 2017 se v  Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.  koná mezinárodní setkání vědců z USA, Číny, Taiwanu, Francie, Španělska, Rakouska a Portugalska v rámci semináře skupiny Mikroskopie a spektroskopie povrchů. Tématem semináře je využití nestandartních mikroskopických technik pro studium 2D materiálů, materiálů budoucnosti. Mezinárodní seminář je organizován za podpory projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“. Hlavní koordinátorkou semináře je Mgr. Eliška Mikmeková, Ph.D. z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, oddělení Elektronová mikroskopie, skupina Mikroskopie a spektroskopie povrchů.
Mezinárodní setkání zahájí přednáškou o vývoji metody nízkonapěťové elektronové mikroskopie ředitelka ústavu, Ing. Ilona Müllerová, DrSc. Na první dva dny jsou plánovány odborné přednášky v přednáškovém sále ÚPT. Na odborné přednášky byla pozvána řada akademických pracovišť a firem, které se zabývají elektronovou mikroskopií a charakterizací nanomateriálů. MU, VUT, CEITEC, UFM, Metrologický ústav, Thermo Fisher Scientific (FEI), Tescan, Delong Instruments a další. přednášek se zúčastnilo 25 posluchačů.
Jaký bude přínos tohoto setkání s velkou účastí mezinárodních vědeckých odborníků? „Hosté z Taiwanu a Španělska se specializují na kvantové simulace interakce pomalých elektronů na 2D krystalech, které na ústavu měříme pomocí SLEEMu. Kolega z USA představí účastníkům metodu LEEM a kolega z Portugalska LV HR TEM, které lze také využít pro precizní studium 2D krystalů elektrony. Teoretické simulace a experimentální data budou porovnány, což nám umožní z naměřených dat určit tloušťku vrstev s atomovou přesností i ve skenovacím elektronovém mikroskopu! Další přednášející z Číny, prof. Z. Liu (School of Materials Science and Engineering, South China University of Technology, Guangzhou, China, Francie a Rakouska nám představí další techniky přípravy a studia moderních materiálů, což nám umožní zjistit jejich další vlastnosti. Cílem bude vybudovat novou síť pracovišť napříč Asií, USA a EU, která urychlí vývoj a charakterizaci nejmodernějších, atomově tlustých krystalů, které v brzké budoucnosti změní svět. Budoucnost patří nanosvětu…“ dodává Eliška Mikmeková.

 

AV21  AV21

 

AV21