Návrhy a realizace kryogenních systémů

Realizovali jsme množství specializovaných kryogenních systémů pro širokou škálu použití a máme navrženy teoretické i experimentální postupy (programy, testy, ověřování vlastností) vedoucí až k realizaci konkrétního systému dle požadavků zákazníka.

Nabízíme mnohaleté zkušenosti v následujících oblastech:

 

  • numerické modelování ustálených i neustálených tepelných dějů v kryogenních systémech pomocí námi vyvinutého programu KRYOM 3.3,
  • tepelné cyklování materiálů v rozsahu 4,2 – 373 K,
  • zjišťování mechanických vlastností materiálů za nízkých teplot,
  • chlazení využívající zkapalněných plynů,
  • licenci k programu KRYOM 3.3, který umožňuje analyzovat a optimalizovat obvyklá kryotechnická zařízení.

 

Příklady realizací:

 

  • kryostaty pro uchovávání zkapalněných plynů (např. pro supravodivé magnety),
  • kryogenní systémy pro fyzikální experimenty,
  • héliová kryovývěva pro vakuová čerpání bez vibrací a elektromagnetic­kých polí.