AV21

av21 Na této webové stránce jsou soustředěny informace týkající se akcí realizovaných Ústavem přístrojové techniky AV ČR v. v. i. v rámci výzkumného programu „Diagnostické metody a techniky“ – jednoho z 18 okruhů, kterým se věnuje a které podporuje projekt špičkového výzkumu ve veřejném zájmu, známý jako Strategie Akademie věd AV21. av21
 

 

 
AV21
Témata realizovaná v roce 2020 za finančního přispění projektu Strategie AV21, program Diagnostické metody a techniky, jejímž koordinátorem je Ing. Ilona Müllerová, DrSc. pokračování
AV21
Výstava dvaceti pěti obrazů s tématikou mikrosvěta z rostlinné, živočišné nebo vodní říše bude do 31. prosince 2020 ke shlédnutí v prostorách Knihovny Jiřího Mahena, v Brně na Kobližné ulici. pokračování
AV21
Výukové video na téma KUKÁTKO DO NANOSVĚTA! Tématem Vás provede herec Pavel Liška. Video bylo realizováno v rámci NEZkreslená věda. pokračování
AV21
Dne 19.11.2020, od 9:00 se uskuteční online workshop na téma „Pokročilé techniky kryo-SEM ve vědě o životě“. Pořádá skupina Mikroskopie pro biomedicínu, oddělení elektronové mikroskopie ÚPT. pokračování
AV21
Ve dnech 1. a 2. 10. 2020 se uskutečnil workshop v rámci výzkumného programu Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život, kterého se zúčastnila i skupina Environmentální elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR, jako spoluřešitelé v rámci Strategie AV21, VP23. pokračování
AV21
Ve dnech 27. – 31. 7. 2020 se skupina Environmentální elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR zúčastnila mezinárodního workshopu na Universitě v Innsbrucku. pokračování

Stránky