Vědecké skupiny


Profilové listy ÚPT a výzkumných skupinSpeciální technologie
Ing. Jaroslav Sobota, CSc.
Tenké vrstvy
Ing. Tomáš Fořt, Ph.D.
Elektronové technologie
Ing. Martin Zobač, Ph.D.
Elektronová litografie
doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D.

Elektronová mikroskopie
Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D.
Elektronová optika
Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D.
Mikroskopie a spektroskopie povrchů
Ing. Ilona Müllerová, DrSc.
Mikroskopie a mikroanalýza
Ing. Filip Mika, Ph.D.
Mikroskopie pro biomedicínu
Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D.
Environmentální elektronová mikroskopie
Ing. Vilém Neděla, Ph.D.

Magnetická rezonance a Kryogenika
Ing. Zenon Starčuk, CSc.
Magnetická rezonance
Ing. Zenon Starčuk, CSc.
Kryogenika a supravodivost
Ing. Aleš Srnka, CSc.

Medicínské signály
Ing. Pavel Jurák, CSc.
Medicínské signály
Ing. Pavel Jurák, CSc.

Optické mikromanipulační techniky
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
Optické mikromanipulační techniky
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.

Koherenční optika
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
Koherentní lasery a interferometrie
Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
Laserové technologie
doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

 
© 2001-2017, ÚPT AV ČR, v.v.i. Brno Poslední změna: 19. 7. 2016 11:48:13 Připomínky k této stránce zasílejte správcům zde