Organizační struktura


Profilové listy ÚPT a výzkumných skupin
Dozorčí rada Ředitelka
Ing. Ilona Müllerová, DrSc.
 Rada ÚPT AVČR, v.v.i.
Zástupce ředitelky pro vědecko-výzkumnou činnost
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
Zástupce ředitelky pro ekonomicko-technickou činnost
Ing. Bohdan Růžička, Ph.D. MBA
Sekretariát ředitelky
Sekretářka: Bc. Světlana Hanáková,
Asistent: Ing. Jan Slaměník, CSc.


Speciální technologie
Ing. Jaroslav Sobota, CSc.
Tenké vrstvy
Ing. Tomáš Fořt, Ph.D.
Elektronové technologie
Ing. Martin Zobač, Ph.D.
Elektronová litografie
doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D.

Elektronová mikroskopie
Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D.
Elektronová optika
Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D.
Mikroskopie a spektroskopie povrchů
Ing. Ilona Müllerová, DrSc.
Mikroskopie a mikroanalýza
Ing. Filip Mika, Ph.D.
Mikroskopie pro biomedicínu
Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D.
Environmentální elektronová mikroskopie
Ing. Vilém Neděla, Ph.D.

Magnetická rezonance a Kryogenika
Ing. Zenon Starčuk, CSc.
Magnetická rezonance
Ing. Zenon Starčuk, CSc.
Kryogenika a supravodivost
Ing. Aleš Srnka, CSc.

Medicínské signály
Ing. Pavel Jurák, CSc.
Medicínské signály
Ing. Pavel Jurák, CSc.

Optické mikromanipulační techniky
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
Optické mikromanipulační techniky
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.

Koherenční optika
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
Koherentní lasery a interferometrie
Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
Laserové technologie
doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

Personální úsek a mzdová účtárna
Zdeňka Sigmundová,
Ekonomický úsek
Ing. Petr Kalivoda,
Středisko informačních technologií
RNDr. Miroslav Lýčka,
Knihovna
Miluše Lángová,
Technické oddělení
Ing. Jiří Kališ,  
Podpora projektů
Bc. Zoja Tesař-Svobodová,  
 
© 2001-2017, ÚPT AV ČR, v.v.i. Brno Poslední změna: 19. 7. 2016 11:47:28 Připomínky k této stránce zasílejte správcům zde