Dne 10. 6. 2022 byla zahájena výstava unikátních mikroskopických snímků, které vznikly v rámci vědecké spolupráce týmů z ÚPT AV ČR a BFÚ AV ČR. pokračování
24.6.2022 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Dne 16. 3. 2022 se uskutečnil společný workshop vědců z oddělení Elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR a  Archeologického ústavu AV ČR, Brno. Tématem bylo studium materiálového složení vzácných historických šperků. pokračování
31.3.2022 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Brněnští vědci poodhalili tajemství genů určujících pohlaví rostlin. Pomohl i unikátní elektronový mikroskop. pokračování
31.3.2022 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Dvoudenní workshop v rámci výzkumného programu Strategie AV21 na téma “Průlomové technologie budoucnosti – senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie“. pokračování
17.3.2022 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Ve dnech 20. – 22. 10. 2021 proběhl mezioborový workshop v rámci výzkumného programu Diagnostické metody a techniky, v rámci tématu Elektronová mikroskopie pro základní i aplikovaný výzkum v rostlinné biologii a chemii polymerů. pokračování
5.11.2021 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Ve dnech 7. – 14. 8. 2021 se konal na Universitě v Innsbrucku mezinárodní workshop na téma Mikrostrukturní a mikromorfologická analýza zmrzlých slaných roztoků pomocí diferenční skenovací kalorimetrie, rentgenové difraktometrie a ESEM. pokračování
19.8.2021 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Dne 23. 7. 2021 proběhlo v laboratořích Elektronové mikroskopie pracovní setkání vědců z ÚPT V ČR, skupiny Environmentální elektronové mikroskopie, Akademie výtvarných umění v Praze a Ústavu anorganické chemie AV ČR. pokračování
30.7.2021 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Dne 25. 5. 2021 proběhla přednáška doc. Viléma Neděly v rámci Mikroskopických dnů, pořádaných na BFÚ AV ČR. pokračování
27.5.2021 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Setkání vědců sk. Environmentální elektronové mikroskopie, ÚPT, ÚACH a vědeckých pracovníků z Akademie výtvarných umění v Praze proběhlo dne 18.2.2021 v laboratoři Elektronové mikroskopie, ÚPT. pokračování
22.2.2021 - Enviromentální elektronová mikroskopie
Rozhovor s Evou Tihlaříkovou na téma elektronová mikroskopie nebo svět pod mikroskopem v pořadu Sama doma byl odvysílán dne 20.11.2020 na ČT1 pokračování
24.11.2020 - Enviromentální elektronová mikroskopie

Stránky