Oblasti výzkumu

Mikrofotonika

Levitační fotonika
Kvantová optomechanika
Nelineární stochastické systémy
Optická vazba
Laserové chlazení nanočástic
Optická levitace
Optický dopravník
Optická pinzeta
Optický tažný svazek
Biofotonika a optofluidika
Pokročilé třídení buněk a mikroorganismů
Optická charakterizace mikroogranismů
Laboratoř na čipu
Ramanova mikrospektroskopie
Optická pinzeta
Komplexní fotonika
Zobrazování neuronů v mozku
Pokročilá mikroskopie
Vláknová CARS
Vláknová optická mikroendoskopie