Optická pinzeta

Optická pinzeta je zařízení, které využívá mechanického účinku fokusovaného laserového svazku k prostorovému zachycení a přemísťování mikroobjektů a nanoobjektů.

Výzkumná skupina: 
Biofotonika a optofluidika