Novinky oddělení

Mikrofotonika

Tým levitační fotoniky představil a experimentálně demonstroval nový pohled na popis náhodných dějů v nestabilních systémech v publikaci v časopisu Physical Review Letters. pokračování
5.12.2018 - Levitační fotonika
Our group leader Dr. Ota Samek had a talk on a workshop "Correlative microscopy of beam sensitive samples" organised by co-operating group of Dr. Vladislav Krzyžánek (Microscopy for Biomedicine- ISI). The title of his talk was "Combined Raman spectroscopy and SEM for characterization of microorganisms". pokračování
29.11.2018 - Biofotonika a optofluidika
Dr. Zdeněk Pilát joint the co-operating group of Prof. Dr. Ute Neugebauer (Leibniz Institute of Photonic Technology) pokračování
29.11.2018 - Biofotonika a optofluidika
Skupina komplexní fotoniky, ÚPT AV ČR, získala grant EC FET pro projekt SUPERPIXEL ve spolupráci s University of Glasgow, Max Planck Institute v Erlangenu a Politechnico di Milano. pokračování
29.11.2018 - Komplexní fotonika
Workshop Holografická Endoskopie – GATES byl organizován za účelem prohloubení spolupráce mezi týmem Komplexní fotoniky (Ústav Přístrojové techniky Brno) a vědců ze spolupracujících pracovišť. pokračování
2.11.2018 - Komplexní fotonika
We officially welcome Hana Štolzová to the complex photonics group. pokračování
24.10.2018 - Komplexní fotonika
Dne 12. 9. 2018 se ve spolupráci s Fakultou chemickou VUT v Brně uskutečnil workshop pořádaný v rámci konference Chemistry and Life jako satelitní akce. pokračování
10.10.2018 - Biofotonika a optofluidika
Dne 29.8.2018 se v přednáškovém sále Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v. v. i. uskutečnila veřejná přednáška Christiana Eggelinga, profesora vysoce rozlišovací mikroskopie z Leibnitzova Institutu v Jeně, “ Výzvy a potenciál v biomedicínském výzkumu ”. Přednáška byla realizovaná v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. pokračování
14.8.2018 - Komplexní fotonika
Dne 22.srpna 2018 se v přednáškovém sále Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v. v. i. uskutečnila veřejná přednáška prof. Dr. Jense Limperta, vedoucího výzkumné skupiny pro vývoj laserů, laserových vláken a vlnovodů na Institutu aplikoivané fyziky University Fridricha Schillera v Jeně, s názvem “Systém vláknových laserů s ultrakrátkým pulsem”. Přednáška byla realizovaná v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. pokračování
14.8.2018 - Komplexní fotonika
Dr. Angel Cifuentes joined the complex photonics group in June. He comes to us with expertise in photothermal techniques, instrument development and non-destructive testing. pokračování
20.6.2018 - Komplexní fotonika

Stránky