Optica 8/2021 - uveřejnění článku

V časopise Optica 8 (2021) byl uveřejněn článek Polarization-resolved second-harmonic generation imaging through a multimode fiber vědecké skupiny Komplexní fotonika, ÚPT AV ČR. V rámci projektu GATE2mu tým vědců vydal článek zabývající se novými objevy. Jedná se o  zobrazování SHG prostřednictvím multimodového vlákna s kontrolou polarizace excitačního světelného svazku transportovaného přes multimodové vlákno.
To umožňuje zobrazit a odlišit tkáňové složky, jako je myosin a kolagen hluboko uvnitř tkáně. Tato metoda by mohla být potenciálně použita pro in situ diagnostiku nádorů a fibrotických stavů v citlivé tkáni s minimálním poškozením.
Na výzkumu a článku se podíleli členové týmu GATE2mu Angel Cifuentes, Tomáš Pikálek, Petra Ondráčková, Tomáš Čižmár a Johanna Trägårdh.

Virtuální prohlídka:

 

Článek v časopise Optica

 

O uveřejněném článku byla dne 23.8.2021 společně s Akademií věd ČR vydaná tisková zpráva, kterou převzala Česká tisková kancelář (ČTK).

O úspěchu vědců informovala 23.8.2021 Česká televize, Studio 6 (nahrávka od 0:50).
Ve stejný den krátce představil téma Tomáš Čižmár na ČRo Brno (nahrávka od 1:00), ČRo Plus, Classic Praha a Express FM.

10.12.2021 (6:23)  ČRo Plus a 12.12. 2021 magazín Leonardo - novou zobrazovací metodu představili Tomáš Čižmár a Johanna Trägårdh v rozhovoru s redaktorkou Helenou Poláčkovou

 

ThumbNail

Svalová tkáň myšího ocasu zobrazená pomocí multimodového vlákna generováním druhé harmonické frekvence v myozinu. Na obrázku je dobře patrná struktura příčně pruhovaných svalových vláken. Bílé čáry znázorňují lokální orientaci myofibril, kterou můžeme stanovit zpracováním snímků pořízených s různou polarizací excitačního svazku.

 

Heart

Myší srdce zobrazené pomocí multimodového vlákna generováním druhé harmonické frekvence. Vlevo je snímek kolagenu na povrchu osrdečníku, vpravo je zobrazení myozinu ve svalovině stěny srdeční síně. Histogramy ukazují orientaci myofibril, jež byla stanovena zpracováním snímků pořízených s různou polarizací excitačního svazku. Velikost měřítka na obrázcích je 5 μm (mikrometrů).