AV21
22. října 2015 se uskutečnil v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. seminář na téma Pokročilé neinvazivní postupy pro diagnostiku v humánním i veterinárním lékařství a biologii. Seminář byl pořádán v rámci projektu Strategie AV21, který podporuje výzkumný program “Diagnostické metody a techniky”. pokračování
AV21
V tomto významném roce jubileí, kdy celý svět po celý rok oslavuje vlnové délky, se konala v Zámeckém hotelu Třešť ve dnech 21. října – 23. října 2015 multioborová Konference LASER 55. pokračování
AV21
7. října 2015 proběhl úzce specializovaný ústavní seminář s praktickými ukázkami měření emisivit pro zástupce firmy RUAG GmbH, Vídeň, Rakousko. Seminář pro zahraniční posluchače se konal v rámci projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky”. pokračování
AV21
2. až 4. října 2015 se konala v Náchodě již 14. mezinárodní konference „Dílny Heuréka“ pořádaná pro učitele fyziky ZŠ, SŠ a VŠ. Účastníci dílny si vyrobili vlastní model Faradayova motoru pod vedením vědců z ÚPT AV ČR v. v. i. v rámci Strategie AV21. pokračování
AV21
25. září 2015 se uskutečnil v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. workshop na téma „Diagnostické metody pro energetické využití biomasy a řízení spalovacích procesů“. Workshop byl pořádán v rámci projektu Strategie AV21, který zároveň podporuje výzkumný program “Diagnostické metody a techniky”. pokračování
AV21
24. září 2015 se v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. uskutečnil mezinárodní workshop pod vedením mladé vědkyně Mgr. Elišky Mikmekové, Ph.D., na téma „Charakterizace dvojrozměrných materiálů pomocí pomalých elektronů“. Workshop byl pořádán v rámci projektu Strategie AV21, který zároveň podporuje výzkumný program “Diagnostické metody a techniky”. pokračování

Stránky