Workshop „Diagnostika biofilmů“

Ve dnech 21 – 22. 11. 2017 se v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. konalo mezinárodní setkání vědců, kteří se zároveň zúčastnili jednodenního workshopu na téma „Diagnostika biofilmů“.
V rámci této akce vystoupila řada špičkových odborníků z České republiky a zahraničí, kteří se s posluchači (studenti VŠ a odborná veřejnost) podělili především o nejnovější výsledky z oblasti mikrobiologie, mikroskopie a dalších technik pro studium mikrobiálních biofilmů a s tím souvisejících mikrobů (kvasinek a bakterií). Workshop zahájil úvodní přednáškou Filip Růžička, přednosta Mikrobiologického ústavu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, kde uvedl problematiku biofilmů a jejich diagnostiku v lékařství. Dále následovaly přednášky Dušana Chorváta z Mezinárodního laserového centra v Bratislavě o metodách diagnostiky pomocí světelné mikroskopie včetně moderních super-resolution technik a Oldřicha Benady z Mikrobiologického ústavu AV ČR z Prahy o metodách studia biofilmů a mikrobů založených na elektronové mikroskopii. Následovala řada kratších přednášek odborníků z různých oborů souvisejících s tématikou akce. Workshopu se zúčastnilo 30 účastníků. 
Workshopu se zúčastnilo 30 posluchačů a byl organizován Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v rámci projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“. Hlavním koordinátorem semináře byl Vladislav Krzyžánek z Ústavu přístrojové techniky, oddělení Elektronová mikroskopie, skupina Mikroskopie pro biomedicínu.

 

AV21  AV21

 

AV21