AV21
25. a 26. listopadu 2015 v Kostelci u Kyjova se konal workshop s názvem: „Nové trendy v pozorování hydratovaných preparátů pomocí vysokorozlišovacího SEM“. Jeho realizace byla podpořena v rámci projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky”. pokračování
AV21
Dne 24. listopadu 2015 se konal v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. workshop na téma Telemetrologie AV21 - měřicí metody a metrologie pro výzkum a průmysl. Představil současné trendy distribuce etalonů frekvence a času pomocí fotonických sítí, aktuální stav v Evropě a v České republice. Workshop byl organizován v rámci Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“. Byl určen pro veřejný a firemní sektor. pokračování
AV21
Ve dnech 18. a 19. listopadu 2015 proběhl mezinárodní workshop na téma „Mikromanipulační techniky v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu“. Workshop se konal v laboratořích Environmentální elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v rámci projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky” ve spolupráci s firmou Kleindiek Nanotechnik GmbH (Německo). pokračování
AV21
9. listopadu 2015 byla v Centru vedecko-technických informácií SR v Bratislavě (www.cvtisr.sk) otevřena výstava Nanormální svět.cz 2015. Výstava byla realizována v rámci projektu Strategie AV21, který podporuje program “Diagnostické metody a techniky”. Foto – výstava „Nanormální svět“, Bratislava, listopad 2015, www.sci-line.cz pokračování
AV21
4. listopadu 2015 se v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. konal seminář s ukázkami měření přenosu tepla blízkým polem za nízkých teplot. Seminář byl realizován v rámci projektu Strategie AV21, který podporuje program “Diagnostické metody a techniky”. pokračování
AV21
26. a 27. října 2015 uspořádal Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. první mezinárodní workshop o rentgenové a EUV optice, v rámci výzkumného programu „Diagnostické metody a techniky“, projektu Strategie AV21. pokračování

Stránky