Uveřejnění článku v Light: Science & Applications

V poslední době se značná pozornost věnuje vývoji nových technik pro optický transport mikro-objektů, tzv. tažné svazky. Takové svazky mají podél směru šíření konstantní intenzitní profil a mohou působit negativní silou, která táhne objekt směrem ke zdroji záření, oproti známé síle tlakové spojovanou s radiačním tlakem. Bylo pozorováno, že za určitých podmínek může být tahová síla značně zesílena, pokud se jedná o transport nesférických objektů, např. lineární řetízek opticky vázaných částic. V článku demonstrujeme, že pohyb dvou opticky vázaných objektů v tažném svazku velmi závisí na jejich vzájemné vzdálenosti a prostorové orientaci. Taková síla, která je závislá na konfiguraci struktury, umožňuje zvýšenou flexibilitu schopnosti manipulovat hmotou pomocí světla. Porozuměním těmto interakcím získáváme další možnosti aplikací zahrnující formování, třídění nebo doručování samo-uspořádaných koloidních struktur.
Článek ke stažení zde.

Light: Science and Applications  Light: Science and Applications