AV21
III. ročník mezinárodního Workshopu o rentgenové a EUV optice a jejich aplikacích, byl organizován Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., v Brně pod vedením Ing. Jaroslava Soboty, CSc., z oddělení Speciálních technologií ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., kde garantem aktivity je RNDr. Karel Koláček, CSc., z oddělení Impulsních plazmových systémů. pokračování
ČT
ÚPT v médiích
Mezinárodní tým složený z vědců oddělení Medicínské signály brněnského ÚPT AV ČR, Mezinárodního centra klinického výzkumu FNUSA-ICRC a University of Rochester (NY, USA) získal prestižní cenu Clinical Needs Translational Award (CTA). pokračování
AV21
Ve dnech 9. – 13.10.2017 na MSV v Brně, Pavilon B, stánek 037 se ÚPT prezentovalo v rámci stánku společnosti HIWIN. ÚPT se podílí na vývoji laserového dělícího CNC centra FeiCUT od firmy HIWIN v oblasti zpětnovazebního řízení řezného procesu. Prezentace na MSV byla realizována za podpory projektu Strategie AV21, výzkumný program „Světlo ve službách společnosti“. Koordinátorem aktivity je doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. z odděleni Koherenční optiky, skupina Laserové technologie ÚPT AV ČR. pokračování
AV21
Dne 13.9. 2017 se v přednáškovém sále ÚFM AV ČR konal seminář, na kterém přednesl svůj příspěvek doc. Libor Mrňa, Ph.D., z ÚPT AV ČR, oddělení Koherenční optiky, na téma „Nové typy výkonových laserů a jejich využití pro pokročilé svařovací procesy“. Seminář se konal za podpory projektu Strategie AV21, výzkumný program „Světlo ve službách společnosti“ v součinnosti s programem „Nové materiály na bázi kovů, keramik a kompozitů“ pokračování
AV21
Ve dnech 11. 9. až 13. 9. 2017 se uskutečnil mezinárodní workshop na téma “Energiová filtrace v rastrovací elektronové mikroskopii“. Organizátorem akce byl Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., který hostil významné vědecké kapacity. Mezinárodní workshop byl realizován za podpory projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“. pokračování
Výzkum
Dne 11. července 2017 se v přednáškovém sále ÚPT AV ČR uskutečnila veřejná přednáška Dr. Davida Phillipse na téma „Zobrazování a mikromanipulace neobvyklými cestami“. Přednáška byla realizovaná v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. pokračování

Stránky