On-line Workshop "Advanced Cryo-SEM techniques in life science"

Dne 19. 11. 2019 se uskutečnil online workshop s názvem „Advanced Cryo-SEM techniques in life science“, který tematicky navázal na sérií workshopů realizovaných v předchozích letech (praktický workshop na ÚPT AVČR 2019, setkání v Nových Hradech a Českých Budějovicích v roce 2018). Na letošním workshopu byly představeny pokročilé techniky elektronové mikroskopie používané ve výzkumu biologických vzorků prostřednictvím kvalitních přednášek významných vědeckých osobností ze zahraničí i České republiky. Eyal Shimoni z Weizmannova Institutu (Rehovot, Israel) seznámil posluchače ve své přednášce „Sample preparation for cryo-SEM“ se základy techniky kryogenní rastrovací elektronové mikroskopie, Thomas Heuser (vedoucí LEM, Vienna Biocenter Core Facilities, Vienna, Austria) a Miroslava Schaffer (Max Planck Institute of Biochemistry, Martinsried, Germany) se ve svých přednáškách detailně věnovali problematice kryogenní FIB-SEM, přípravě lamel a celému work-flow, které je v této oblasti velmi náročné. Přednášku o zpracování mikroskopických dat s využitím umělé inteligence představil Petr Matula. Další řečníci představili metody jako SBEM, nebo využití velmi nízkých teplot v technice mrazového lámání a cryo-SEM při studiu biotechnologicky významných mikroorganismů produkujících biopolymery. Celá akce byla velmi vydařená, zúčastnilo se ji přes 80 posluchačů z řad studentů i odborné veřejnosti z tuzemska i zahraničí. Díky realizaci workshopu došlo k navázání nových kontaktů a prohloubení stávajících spoluprací napříč několika výzkumnými pracovišti.

Obě akce byly organizovány Ústavem přístrojové techniky, AV ČR, v. v. i., v rámci projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“. Hlavním koordinátorem tématu byl Vladislav Krzyžánek z Ústavu přístrojové techniky, oddělení Elektronová mikroskopie, skupina Mikroskopie pro biomedicínu.

Program

 

Workshop

 

AV21