Ministr předal ceny MŠMT špičkovým vědcům a vědkyni Dr. Iloně Müllerové, ředitelce ÚPT AV ČR

Praha, 2. prosince 2020 – Ceny MŠMT za vědu a výzkum dnes z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy převzali chemik Karel Friess, matematik Jan Hubička, fyzik Tomáš Jungwirth a elektrotechnička Ilona Müllerová.

„Je mi ctí, že jsem letos mohl opět ocenit, byť v komornější atmosféře, skutečnou elitu české vědy. Právě v této mimořádné době se opět ukazuje nezastupitelná role vědy a výzkumu pro společnost. Významné objevy, které mohou změnit směřování lidstva, přitom často stojí na osobním nasazení, mimořádném talentu a celoživotní píli jednotlivců. Jsem velmi rád, že jsem tyto významné osobnosti mohl ocenit za jejich práci pro nás všechny,“ uvedl ministr Plaga.

Laureátkou Ceny Milady Paulové, která se letos udílela za oblast elektrotechniky, je Ing. Ilona Müllerová, DrSc. Doktorka Müllerová se podílela na projektu rastrovací elektronové mikroskopie a následném objevu nové formy objektivové čočky umožňující dosud nejdokonalejší detekci obrazového signálu pro rastrovací elektronové mikroskopy. Řídí Ústav přístrojové techniky Akademie věd v Brně, je členkou řady vědeckých rad a autorkou či spoluautorkou cca 300 recenzovaných odborných článků.

Více z předání

Předání Ceny Milady Paulové doktorce Iloně Müllerové  Předání Ceny Milady Paulové doktorce Iloně Müllerové Předání Ceny Milady Paulové doktorce Iloně Müllerové

Předání Ceny Milady Paulové doktorce Iloně Müllerové, foto: zdroj MŠMT