V oddělení Medicinských signálů ÚPT AV ČR vznikly dvě nové vědecké skupiny

Od 1.listopadu 2020 byli jmenováni dr. Filip Plešinger a dr. Petr Klimeš ředitelkou Ústavu přístrojové techniky AV ČR, dr. Ilonou Müllerovou do funkcí vedoucích vědeckých skupin.

Dr. Filip Plešinger povede vědeckou skupinu Umělá inteligence a medicínské technologie / Artificial Intelligence and Medical Technologies (AIMT) a dr. Petr Klimeš vědeckou skupinu Výpočetní neurovědy / Computational neuroscience.

Obě vědecké skupiny vznikly v rámci oddělení Medicínských signálů, jejíž vedoucím je dr. Pavel Jurák.

Přejeme hodně tvůrčích úspěchů!