Ocenění
Předání Ceny Wernera von Siemense Tomáši Pikálkovi pokračování
Ocenění
Ing. Michal Jelínek, doktorand působící v ÚPT AV ČR, převzal ocenění „BRNO PHD TALENT 2016“. pokračování
Ocenění
Tým vědců z ÚPT potvrdil 1. místo ve volném pokračování soutěže Computing in Cardiology/Physionet Challenge 2015 pokračování
Ocenění
Diplomant z ÚPT AV ČR, v. v. i. byl oceněn rektorem VUT Brno pokračování
Ocenění
Tým z ÚPT AV ČR, v. v. i. získal prestižní cenu Japonské mikroskopické společnosti pokračování
Ocenění
Tým z Ústavu přístrojové techniky Akademie Věd obsadil první a druhé místo v soutěži Computing in Cardiology/Physionet Challenge 2015 za algoritmy pro detekci život ohrožujících arytmií. pokračování

Stránky