AV21
7. října 2015 proběhl úzce specializovaný ústavní seminář s praktickými ukázkami měření emisivit pro zástupce firmy RUAG GmbH, Vídeň, Rakousko. Seminář pro zahraniční posluchače se konal v rámci projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky”. pokračování
AV21
2. až 4. října 2015 se konala v Náchodě již 14. mezinárodní konference „Dílny Heuréka“ pořádaná pro učitele fyziky ZŠ, SŠ a VŠ. Účastníci dílny si vyrobili vlastní model Faradayova motoru pod vedením vědců z ÚPT AV ČR v. v. i. v rámci Strategie AV21. pokračování
AV21
25. září 2015 se uskutečnil v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. workshop na téma „Diagnostické metody pro energetické využití biomasy a řízení spalovacích procesů“. Workshop byl pořádán v rámci projektu Strategie AV21, který zároveň podporuje výzkumný program “Diagnostické metody a techniky”. pokračování
AV21
24. září 2015 se v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. uskutečnil mezinárodní workshop pod vedením mladé vědkyně Mgr. Elišky Mikmekové, Ph.D., na téma „Charakterizace dvojrozměrných materiálů pomocí pomalých elektronů“. Workshop byl pořádán v rámci projektu Strategie AV21, který zároveň podporuje výzkumný program “Diagnostické metody a techniky”. pokračování
AV21
17. září 2015 navštívili Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. pracovníci Akademické laboratoře materiálového průzkumu malířských děl (ALMA), která je zapojena do programu Diagnostické metody a techniky v rámci Strategie AV21. OBR.: nepokovený organický pigment zobrazený metodou nenabíjející rastrovací elektronové mikroskopie pokračování
AV21
14. – 18. září 2015 Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Na vývoji nového typu laseru na řezání plechů se v rámci spolupráce s firmou HIWIN s.r.o. podílel Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Brno. pokračování

Stránky