Přednáška “Korelace mezi prošlými a odraženými obrazci v rozptylujících prostředích”

Ve dnech 3.5. až 5.5.2018 navštívil náš ústav Dr. Jacopo Bertolotti.

Dr. Jacopo Bertolotti je docentem a vedoucím výzkumné skupiny na Univerzitě v Exeteru.

Po získání titulu PhD na Univerzitě ve Florencii v roce 2008 Jacopo Bertolotti pracoval v Evropské laboratoři pro nelineární spektroskopii (LENS). V roce 2010 pracoval  jako vědecký pracovník ve skupině COPS na Univerzitě Twente (Nizozemí), potom pracoval jako výzkumný pracovník na Univerzitě ve Florencii. Do roku 2013 pracoval na Institutu Langevin a následně přijal místo docenta na univerzitě v Exeteru.

Jeho výzkum se zaměřuje na vlastnosti transportu světla ve "složitých" médiích, zahrnuje Andersonovy lokalizace, lasery pracující s vysoce neuspořádaným rezonančním prostředím, superdifuzi a prostorové upravování vlnoploch. Tento výzkum nalézá uplatnění v biologickém zobrazování, kde je royzptyl velmi omezujícím faktorem. Výsledky jeho výzkumu mají významný dopad i na další vědní disciplíny.

Dr. Jacopo Bertolotti navštívil naše laboratoře, seznámil se s vědci pracujícími na obdobném tématu a přednesl přednášku “Korelace mezi prošlými a odraženými obrazci v rozptylujících prostředích”, kterou navštívilo více okolo dvaceti vědců. Po skončení přednášky ještě proběhla disuze s vědci.

 

Přednáška Bertolotti  Přednáška Bertolotti

esif