Přednáška "Standardy optické frekvence a distribuce jejich signálů po optických vláknových sítích"

Dne 20.2.2018 se v přednáškovém sále ÚPT AV ČR uskutečnila přednáška na téma: ,,Standardy optické frekvence a distribuce jejich signálů po optických vláknových sítích", kterou přednesl Ing. Ondřej Číp, Ph.D. z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, oddělení Koherenční optiky. Přednáška se konala v rámci iniciativy mezinárodního projektu CLONETS, který šíří informace o nových trendech v oboru základní metrologie času a frekvence.

Přednáška byla rozdělená do dvou bloků a byla určena pro všechny zájemce o oblast základní metrologie frekvence a času, ve které začínají hrát významnou roli tzv. optické atomové hodiny a dále i fotonické vláknové sítě.  Přednášky se zúčastnilo 26 posluchačů a to z řad VUT v Brně, Univerzity palackého v Olomouci i ÚPT AV ČR.
V prvním bloku byla prezentace zaměřena na téma „Standardy optické frekvence“. Byly nejdříve představeny současné Cs atomové hodiny a konvenční laserové normály optické frekvence založené na molekulární spektroskopii v plynech. Následně byl posluchačům vysvětlen princip optických atomových hodin založených na laserem zchlazených iontech, jejichž realizace dovoluje překonat stabilitu současných atomových hodin.
Prezentována byla také technika konverze stability generovaných radiových frekvencí ze standardů, jako jsou např. Cs hodiny či vodíkový maser (H-maser) do oblasti laserových frekvencí a opačně, tj. z oblasti frekvencí optických atomových hodin do radiofrekvenční oblasti pomocí tzv. optického frekvenčního hřebene.

Ve druhém bloku  bylo představeno téma „Fotonické sítě pro přenos superstabilních frekvencí a signálů času“. Výklad byl zaměřen na techniku distribuce optické frekvence z optických atomových hodin přes fotonické sítě, u kterých je nezbytné zajistit potlačení fázového šumu indukovaného v optickém vlákně vlivem akustického rušení a změnou teploty tohoto média.
„Tyto techniky tzv. fázově koherentního přenosu optické frekvence po optickém vlákně jsou již ve stádiu implementace v několika zemích Evropy, a proto součástí přednášky byla i diskuse na téma aktuální topologie této přenosové sítě v Evropě. V České republice takovou síť již provozujeme také a propojujeme optické standardy pracoviště Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně a CESNETu v Praze přes 306 km dlouhé vlákno.“ dodává přednášející úterního semináře Ing. Ondřej Číp, Ph.D. vedoucí skupiny Koherentní lasery a interferometrie, oddělení Koherenční optiky, Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

Přednáška 20. 2. 2018  Přednáška 20. 2. 2018  Přednáška 20. 2. 2018