Soubor prvků pro fotonickou komunikaci

462101

Soubor prvků pro fotonickou komunikaci

Cílem projektu je realizovat sadu optických a elektronických prvků, které umožní provoz fotonické služby na vláknových a bezdrátových komunikačních spojích s vysokým stupněm kompenzace dopravního zpoždění přenášené informace. Mezi tyto prvky budou patřit fotonický bezdrátový spoj, fotonická jednotka kompenzace dopravního zpoždění a jednotka pro vyhodnocení dopravního zpoždění na fotonickém spoji. V rámci tohoto projektu budou uvedené prvky zapojeny do dvou pilotních realizací fotonického spoje, kde bude demonstrován přenos se stabilním dopravním zpožděním jak po optických vláknech, tak i přes bezdrátový spoj.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
Řešitel: 
Zdeněk Kolka - Vysoké učení technické v Brně
Spoluřešitelé: 

Ondřej Číp - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
František Urban - NETWORK GROUP, a.s.
Michal Meloun - Miracle Group, spol. s.r.o.
Vladimír Smotlacha - CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Agentura: 
TA ČR
Reg. č.: 
TH01011254
Datum od: 
1. 1. 2015
Datum do: 
30. 6. 2018