Slavnostní ukončení projektu Centra elektronové a fotonové optiky

Slavnostní ukončení projektu Centra elektronové a fotonové optiky proběhlo dne 19.4.2023 v přednáškovém sále ÚPT AV ČR. Projekt byl realizován v letech 2018 až 2022.

Projekt, který finančně podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR), sjednocoval všechny klíčové akademické a průmyslové hráče v ČR, kteří se zabývají výzkumem v elektronové a fotonové optice. V jeho rámci vzniklo celkem 223 výsledků!

Do projektu byly zapojeny následující instituce:

Výzkumná a akademická pracoviště:

 • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Brno
 • Vysoké učení technické v Brně (CEITEC and SIX)
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha
 • Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Praha
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Praha
 • Biologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Praha
 • Masarykova universita, Brno

 

Firmy:

 • Meopta - optika, s. r. o., Přerov
 • Thermo Fisher Scientific (FEI Czech Republic, s. r. o.), Brno
 • MESING, spol. s r. o., Brno
 • CRYTUR, spol. s r. o., Turnov


Hlavním řešitelem projektu byla Ing. Ilona Müllerová, DrSc., místopředsedkyně a členka předsednictva Akademické rady AV ČR, manažerem projektu byl prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D., vedoucí oddělení Mikrofotoniky, ÚPT AV ČR.
Aktivity Centra se zaměřovaly na aplikovaný výzkum a přenos technologií v oblastech elektronové mikroskopie a litografie, optické mikroskopie a spektroskopie, laserových technologií, optické a kvantové metrologie, opto-vláknových technologií, vysoce přesné optické výroby a sofistikovaných optických systémů. „Tento široký rozsah projektu s jeho komplementární synergií posouvá mnohaleté plodné bilaterální spolupráce a získané zkušenosti partnerů na úroveň, kde se tato odvětví českého výzkumu a průmyslu přibližují světovým lídrům, vytváří nové pracovní pozice a výrazně zvyšují přidanou hodnotu související průmyslové výroby“ krátce zhodnotil projekt Pavel Zemánek.

V průběhu programu slavnostního odpoledne budou prezentovány příklady vzájemné spolupráce napříč Centrem, včetně vybraných aplikačních výsledků:

 • Kompenzace barevné vady F-Theta objektivu pro laserové mikroobráběcí aplikace.
 • Vývoj procesů charakterizace a 3D korektivního leštění čel laserových tyčí.
 • Pikosekundové laserové technologie pro obrábění dielektrických materiálů.
 • Snadná a rychlá difrakce pomocí 4D-STEM-in-SEM a odolnější zalévací pryskyřice pro 3D-SEM.
 • Optimalizace a experimentální ověření nových konfigurací elektronového tubusu​.

 

Je zřejmé, že koncepce a výsledky Centra fotonové a elektronové optiky naplnily předpokládaná očekávání a stávající spolupráce bude v rozšířené podobě, s dalšími novými partnery, realizována v projektu Centrum pokročilé elektronové a fotonové optiky, který byl podpořen ve 2. veřejné soutěži Programu Národní centra kompetence II.

Více informací o projektu naleznete

Zpráva vydaná u příležitosti setkání

CEPO        TAČR

 

CEPO  CEPO  CEPO


Foto ze setkání