Centrum elektronové a fotonové optiky

552304

Centrum elektronové a fotonové optiky

Centrum sjednocuje všechny klíčové akademické a průmyslové hráče v ČR, kteří se zabývají výzkumem v elektronové a fotonové optice. Aktivity Centra se zaměřují na aplikovaný výzkum a přenos technologií v oblastech elektronové mikroskopie a litografie, optické mikroskopie a spektroskopie, laserových technologií, optické a kvantové metrologie, opto-vláknových technologií, vysoce přesné optické výroby a sofistikovaných optických systémů. Taková komplementární synergie posouvá mnohaleté plodné bilaterální spolupráce a nabyté zkušenosti partnerů na úroveň, kde se tato odvětví českého výzkumu a průmyslu přibližují světovým lídrům, vytváří nové pracovní pozice a výrazně zvyšují přidanou hodnotu související průmyslové výroby.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Ilona Müllerová, DrSc.
Řešitel: 
Ilona Müllerová - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Nebesářová Jana    - Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Houžvička Jindřich - Crytur
Hošek Jan - ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Burian Petr - FEI Company
Mocek Tomáš - FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Nováček Jiří - MASARYKOVA UNIVERZITA
Přikryl Petr - Meopta - optika, s. r. o.
Wíttek Richard - MESING spol. s.r.o.
Řeháček Jaroslav - Univerzita Palackého v Olomouci
Honzátko Pavel - Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.
Lédl Vít - Ústav fyziky plazmatu - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Šlouf Miroslav - ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Kolíbal Miroslav - Vysoké učení technické v Brně

Agentura: 
TA ČR
Reg. č.: 
TN01000008
Datum od: 
1. 6. 2018
Datum do: 
31. 12. 2022