Scintilační detektory pro speciální použití v SEM

591101

Scintilační detektory pro speciální použití v SEM

Cílem projektu je vyvinout a uvést na trh dva nové typy detekčních systémů pro rastrovací elektronový mikroskop (SEM). V obou případech bude samotný senzor tvořen monokrystalickým scintilačním materiálem. Jedná se o A) kvantitativní STEM detektor (STEM) a o B) detektor BSE pro vysoké teploty vzorku (HTB). STEM detektor umožní finálním zákazníkům studovat exaktně parametry rozptylu elektronů v tenkém řezu. HTB detektor dovolí studovat chování materiálů za vysokých teplot jako např. rekrystalizaci, změny fází, apod. Jednou z hlavních aplikací bude studium pevnosti ocelí z tlakových nádob jaderných reaktorů, t.j. zkoumání struktury radioaktivních vzorků.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D.
Řešitel: 
Horodyský Petr - Crytur
Spoluřešitelé: 

Vladislav Krzyžánek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MPO
Reg. č.: 
FV30271
Datum od: 
1. 1. 2018
Datum do: 
31. 12. 2021