Přednáška “A Two-Tiered Mechanism Tunes Intranodal Migration of T Cells ”

Dne 30.11.2017 navštívil náš ústav Dr.Miroslav Hons. 
Dr.Miroslav Hons je členem výzkumného týmu Sixt Group v Institute of Science and Technology Austria.
Vystudoval imunologii na Karlově univerzitě v Praze a titul PhD získal na univerzitě v Bernu. Užívá intravitálně fotonovou mikroskopii ke studiu toho, jak buňky imunitního systému migrují do tkání a kombinuje s pokročilými in vitro zobrazovacími zařízeními, k pochopení obecných mechanismů, jak cytoskeleton generuje sílu k deformaci buněčného těla, jak je tato síla transdukována na extracelulární prostředí a jak to vede k migraci buněk..
Dr.Miroslav Hons navštívil naše laboratoře , seznámil se s vědci pracujícími na obdobném tématu a přednesl přednášku “A Two-Tiered Mechanism Tunes Intranodal Migration of T Cells”, kterou navštívili vědci se zájmem o tuto problematiku. Po skončení přednášky ještě proběhla disuze s vědci.

Lecture  Lecture

 

esif

PROJEKT: HOLOGRAFICKÁ ENDOSKOPIE PRO IN VIVO APLIKACE;
REGISTRAČNÍ Č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000476