Přednáška "Systém vláknových laserů s ultrakrátkým pulsem"

Ve dnech 21.8. až 23.8.2018 navštívil náš ústav prof. Dr. Jens Limpert.
Jens Limpert získal titul M.S v roce 1999 a Ph.D. ve fyzice na Universitě Fridricha Schillera v Jeně v roce 2003.
Prof. Dr. Jens Limpert je vedoucím výzkumné skupiny pro vývoj laserů, laserových vláken a vlnovodů na Institutu aplikované fyziky University Fridricha Schillera v Jeně.
Jeho výzkum zahrnuje vysoce výkonné lasery v pulsním a kontinuálním režimu.
Je autorem nebo spoluautorem více než 270 odborných časopisů v oblasti laserové fyziky.
Jeho výzkumné aktivity získaly ocenění WLT v roce 2006, startovní grant ERC v roce 2009 a konsolidační grant ERC v roce 2013.
Jens Limpert je zakladatelem společnosti Active Fiber Systems GmbH.
Prof. Dr. Jens Limpert navštívil naše laboratoře , seznámil se s vědci týmu Gate2mu a přednesl přednášku “Systém vláknových laserů s ultrakrátkým pulsem”, kterou navštívilo více téměř 30 vědců.
Po skončení přednášky ještě proběhla disuze s vědci.

Přednáška Limpert  Přednáška Limpert

esif