Přednáška “Šíření světla v lineárních a nelineárních komplexních médiích”

Dne 28.6.2019 navštívil náš ústav profesor Rafael Piestun. Výzkum skupiny Prof. Piestuna se zabývá řízením a zpracováním optického záření ve dvou významných prostorových a časových měřítcích: nanometru a femtosekundě. Zájem o tuto oblast vyplývá z existence nových jevů vyskytujících se na těchto stupnicích a fascinujících aplikací v nových zařízeních a systémech. Současné výzvy v oblasti snímání, zobrazování, komunikace, přeměny energie a práce na počítači poskytují této práci nepřetržitou motivaci. Profesor Rafael Piestun navštívil naše laboratoře, seznámil se s vědci pracujícími na obdobném tématu a přednesl přednášku “Řízení světla v lineárních a nelineárních komplexních médiích’’, kterou navštívilo okolo dvaceti vědců.
Po skončení přednášky ještě proběhla disuze s vědci.

ESIF  ESIF  ESIF

 

ESIF