Přednáška “Principy buněčné lokomoce a navigace”

Dne 21.6.2019 navštívil náš ústav profesor Michael Sixt. Prof. Michael Sixt je vedoucí výzkumné skupiny a viceprezident v Institute of Science and Technology Austria. Jeho výzkum stojí mezi buněčnou biologií, imunologií a biofyzikou a soustředí se na základní mechanismy migrace buněk. Jeho hlavním zájmem je objasnit jakým způsobem cytoskelet tvoří a přenáší síly které pohybují buňkami a dále jakými mechanismy se buňky orientují v chemokinetický gradientech. Prof. Sixt ve své práci kombinuje inovativní experimentální přístupy, od biologických a zobrazovacích metod po mikrofluidiku a matematické modelování.
Profesor Michael Sixt navštívil naše laboratoře, seznámil se s vědci pracujícími na obdobném tématu a přednesl přednášku “Principy buněčné lokomoce a navigace”, kterou navštívilo více než třicet vědců. Po skončení přednášky ještě proběhla disuze s vědci.

ESIF  ESIF  ESIF

ESIF