Přednáška „Nanofyziologie centrálních synapsí“

Dne 19.prosince.2019 navštívil náš ústav profesor Peter Jonas.
Profesora Peter Jonas pracuje na Institute of Science and Technology Austria jako  vedoucí výzkumné skupiny zabývající se synaptickou komunikací v mikroobvodech Hippocampu. Synapsy umožňují komunikaci mezi neurony v mozku. Skupina profesora Jonase zkoumá, jak signály procházejí těmito životně důležitými rozhraními.
Skupina se zabývá dvěma hlavními otázkami. Jaké jsou biofyzikální mechanismy signalizace a plasticity u glutamátergních a GABAergních synapsí v kortexu a jak specifické synaptické vlastnosti generují vyšší síťové funkce.
Jeho skupina ve své práci kombinuje nanofyziologii, presynaptickou patch-clamp a multi-buněčný záznam, dvoufotonový Ca2 + imaging, optogenetiku, in vivo záznam a modelování.
Profesor Peter Jonas navštívil naše laboratoře , seznámil se s vědci pracujícími na obdobném tématu a přednesl přednášku „Nanofyziologie centrálních synapsí.
Po skončení přednášky ještě proběhla disuze s vědci.

 

esif  esif  esif

esif